Uitgangspunten

De Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg
De Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg – verder genoemd de Raad – is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in Leidschendam-Voorburg en twee regionale kerken in Den Haag.

Onderlinge betrokkenheid en samenwerking
Het doel van de Raad is in de eerste plaats de onderlinge betrokkenheid en samenwerking
tussen deze christelijke kerken te ondersteunen. Zo kunnen de kerken en geloofsgemeenschappen elkaar versterken met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid. Uitgangspunt is de gemeenschappelijke christelijke inspiratie.

Bijdrage aan de samenleving
In de tweede plaats wil de Raad de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving vormgeven. Daarbij gaat het er om een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen vanuit een christelijke benadering.
Daarmee zijn de kerken zichtbaar in de samenleving van Leidschendam-Voorburg.

Verschillen zijn een verrijking
De aangesloten kerken zijn op verschillende wijze kerk en staan in verschillende tradities. De leden van de Raad willen dat niet ontkennen, maar zien dat niet als een kloof. Het is een mogelijkheid om elkaar te verrijken en met een frisse blik tegen de eigen traditie aan te kijken. Wat wij allen delen is de opdracht een bijdrage te leveren om onze woon/werkomgeving tot een leefbare en humane samenleving te maken.

Aanspreekpunt en vertegenwoordiging
De Raad is het aanspreekpunt voor de gezamenlijke kerken en geloofsgemeenschappen en vertegenwoordigt deze o.a. in de contacten met de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Taken
Samengevat: De Raad rekent het tot zijn taak om
–  oecumenische activiteiten en ontmoetingen te organiseren en te stimuleren.
– een netwerk te bieden aan verwante groeperingen en informatie-uitwisseling met en tussen de  kerken en gemeenschappen te bevorderen.
– de belangstelling voor maatschappelijke onderwerpen in de diverse kerken te ondersteunen.
– als gesprekspartner te functioneren van het gemeentebestuur en andere organisaties.
– contact te hebben met andere kerken en religies.
– de relatie te onderhouden met de Raad van Kerken Nederland.