Oecumenische activiteiten 2017

 Vergaderrooster 2017

woensdag 18 januari                        regulier

dinsdag 14 maart  *                           deels regulier

woensdag 31 mei  **                         alleen thema

dinsdag 4 juli                                        regulier

donderdag 31 augustus  ***          alleen thema

maandag 6 november                      regulier vervallen

*          Vergadering met vertegenwoordigers van de werkgroep Oecumenisch vrouwenwerk,             de werkgroep Wereldgebedsdag / Internationale vrouwendag en de  voorbereidings-             commissie 4 mei

**       Pastoresoverleg

***     Themavergadering

Oecumenische activiteiten 2017

  1. Oecumenische dienst ‘Week van gebed voor de eenheid van de christenen’ op zondag 22 januari 2017Vesper in de Dorpskerk met als voorgangers ds. Jannie Nijwening en diaken Pier Tolsma m.m.v. het Martini Ensemble.
  2. Wereldgebedsdag / Internationale vrouwendag op zondag 5 maart 2017Vesper in de Oude Kerk in Voorburg. De organisatie is in handen van de werkgroep Wereldgebedsdag/Internationale vrouwendag.
  3. Dodenherdenking 4 mei 2017De oecumenische viering op 4 mei vindt plaats in de St. Martinuskerk.

Pasen                                   16 en 17 april                     Voorjaarsvakantie    25 februari t/m 5 maart

Hemelvaartsdag               25 mei                                  Meivakantie                22 t/m 30 april

Pinksteren                          4 en 5 juni                           Zomervakantie             8 juli t/m 20 augustus

Herfstvakantie                   14 t/m 22 oktober